فارسی پنجم فضل خدا

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی پنجم دبستان
فضل خدا واژه های مهم فضل- شکر- هزار- بحر- برّ- انجم- لیل- نهار- اجزا- مرده- تأثیر- بستان- لاله زار
برهنه- پیرهن- توحیدگو- بنی آدم- زمزمه. لحن صدا و آهنگ کلام ما با توجّه به محتوا، موقعیّت ها، حالت روحی خودمان و مکان سخنگویی متفاوت است. مثلاً شعرهای غم انگیز و شاد مانند هم خوانده نمی شوند یا در مجلس عزا مانند مجلس عروسی سخن نمی گوییم.
در خواندن شعر نکات زیر را رعایت می¬کنیم:
شعر را آرام و بی صدا می خوانیم.
درباره ی محتوای شعر فکر می کنیم.
لحن و آهنگ مناسب کلام را انتخاب می کنیم.
اکنون شروع با سرعت و لحن مناسب، شروع به خواندن شعر می کنیم.

دانش زبانی بچّه های عزیز به واژگان زیر دقّت کنید.
خوب نیک (هم­معنی) خوب بد (متضاد)
شعر خوانی

اوّل شعر را بی صدا می خوانیم و در مورد محتوا و لحن مناسب آن فکر می کنیم.
لحن و آهنگ مناسب شعر را بیابیم.
اکنون با لحن و سرعت مناسب با صدایی رسا شعر را می خوانیم.
  نوشتن

در تبدیل کردن شعر به قصّه باید موارد زیر را رعایت کرد:

موضوع اصلی و شخصیّت ها حفظ شود.
زمان و مکان رویدادها را بیان کنیم.
در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق بنویسیم.
  تمرین

با توجّه به محتوای ابیات، لحن خواندن کدام بیت متفاوت است؟ چرا؟

توحیدگوی او نه بنی آدم اند و بس هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
یار شو ای مونس غمخوارگان چاره کن ای چاره ی بیچارگان
خوشا مرز ایران عنبر نسیم که خاکش گرامی تر از زرّ و سیم
از پی توست این همه امّید و بیم هم تو ببخشای و ببخش ای کریم
  پایان...